4.11.2011

Genç Kız Sığınma Evleri

DERNEĞİN AMACI

Yetiştirme yurdunda kalma süresi biten, ailesi tarafından şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan, töreler nedeniyle tehdit altında yaşayan ve zor durumda kalan 18-25 yaş arasındaki genç kızları sahiplenme, barındırma, eğitimine devam edenlerin eğitimlerini tamamlamasını sağlama, meslek edindirme ve toplumda birey olarak yaşamlarını kurabilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.

PROJENİN KAPSAMI
Genç Kız Sığınma Evi'nde ikamet imkanının yanı sıra; psikolojik deste, sağlık tetkikleri ve mesleki eğitimler de sunulmaktadır. Hukuksal sorunlarda uzman desteği sağlanmaktadır. Sığınma evinde kalma süresi üç aydır. Ancak genç kızlara iş bulmaları, eğtimlerini tamamlamaları ve hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için destek ve takip sürdürülmektedir.

Projeye 18 yaş altındaki, genç kızlar dahil edilmemektedir. Bunun nedeni yasaların izin vermemesi ve 18 yaş altındakilerin Yetiştirme Yurdu'na gönderilmelerinin zorunlu olmasıdır.

Kimler Başvurabilir?
• Yetiştirme yurdundan ayrılan kızlarımız.
• Ailesi tarafından şiddet gören ve cinsel istismar edilenler.
• Töreler nedeniyle zor durumda kalan genç kızlarımız.

* Müracatlar telefon veya şahsen yapılacaktır.

Hiç yorum yok: